ôdwiōnzować

ôdwiōnzować (sie) – odwiązywać, rozwiązywać, rozsupływać (pol.)

bezokolicznikôdwiōnzować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdwiōnzuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdwiōnzujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdwiōnzuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdwiōnzujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdwiōnzujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdwiōnzujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdwiōnzowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdwiōnzowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdwiōnzowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdwiōnzowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdwiōnzowaliście; żeście ôdwiōnzowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdwiōnzowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdwiōnzowała żech; ôdwiōnzowałach; żech ôdwiōnzowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdwiōnzowała żeś; ôdwiōnzowałaś; żeś ôdwiōńzowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdwiōnzowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdwiōnzowały my; my ôdwiōnzowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdwiōnzowałyście; żeście ôdwiōnzowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdwiōnzowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdwiōnzowało żech; żech ôdwiōnzowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdwiōnzowało żeś; żeś ôdwiōnzowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdwiōnzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdwiōnzowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdwiōnzowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdwiōnzowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdwiōnzowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdwiōnzowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdwiōnzowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdwiōnzowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdwiōnzowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdwiōnzowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdwiōnzowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdwiōnzowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdwiōnzowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdwiōnzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdwiōnzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdwiōnzowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdwiōnzuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdwiōnzuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdwiōnzujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdwiōnzujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdwiōnzowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdwiōnzowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdwiōnzowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdwiōnzowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdwiōnzowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdwiōnzowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdwiōnzowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdwiōnzowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdwiōnzowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdwiōnzowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdwiōnzowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdwiōnzowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdwiōnzowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdwiōnzowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdwiōnzowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdwiōnzowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdwiōnzowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdwiōnzowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdwiōnzowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdwiōnzowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdwiōnzowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdwiōnzowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdwiōnzowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdwiōnzowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdwiōnzowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdwiōnzowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdwiōnzowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdwiōnzowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdwiōnzowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdwiōnzowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôdwiōnzowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôdwiōnzowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôdwiōnzowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôdwiōnzowali; bydymy ôdwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôdwiōnzowali; bydziecie ôdwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôdwiōnzowali; bydōm ôdwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôdwiōnzowała; byda ôdwiōnzować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôdwiōnzowała; bydziesz ôdwiōnzować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôdwiōnzowała; bydzie ôdwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôdwiōnzowały; bydymy ôdwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôdwiōnzowały; bydziecie ôdwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôdwiōnzowały; bydōm ôdwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôdwiōnzowało: byda ôdwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôdwiōnzowało; bydziesz ôdwiōnzować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôdwiōnzowało; bydzie ôdwiōnzować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdwiōnzowany
rzeczownik odczasown.ôdwiōnzowani
Rybnik

 

Poradzisz ôdwiōnzować taki wynzły?

Ôdwiōnzuj te miechy a wysuwej te ôbiyli.

Jo dycko ôdwiōnzuja nici z rōlady.

Podej dalij…