ôdwiyź

ôdwiyź (sie) – odwieźć (pol.)

bezokolicznikôdwiyź
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdwieza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdwieziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdwiezie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdwiezymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdwieziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdwiezōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdwiōz żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdwiōz żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdwiōz
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdwiōźli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdwiōźliście; żeście ôdwiōźli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdwiōźli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdwiōzła żech; ôdwiōzłach; żech ôdwiōzła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdwiōzła żeś; ôdwiōzłaś; żeś ôdwiōzła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdwiōzła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdwiōzły my; my ôdwiōzły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdwiōzłyście; żeście ôdwiōzły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdwiōzły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôwiōzło żech; żech ôdwiōzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdwiōzło żeś; żeś ôdwiōzło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdwiōzło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdwiōz
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdwiōz
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdwiōz
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdwiōźli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdwiōźli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdwiōźli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdwiōzła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdwiōzła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdwiōzła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdwiōzły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdwiōzły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdwiōzły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdwiōzło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdwiōzło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdwiōzło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdwiyź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdwiezie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdwiyźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdwiezōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdwiōz bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdwiōz byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdwiōz by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdwiōźli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdwiōźli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdwiōźli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdwiōzła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdwiōzła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdwiōzła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdwiōzły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdwiōzły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdwiōzły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdwiōzło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdwiōzło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdwiōzło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdwiōz
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdwiōz
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdwiōz
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôwiōźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdwiōźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdwiōźli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdwiōzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdwiōzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdwiōzła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdwiōzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdwiōzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdwiōzły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdwiōzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdwiōzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdwiōzło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdwieziōny
rzeczownik odczasown.ôdwieziyni
Rybnik

 

Jo cie ôdwieza, tōż niy musisz sie śpiychać na tyn cug.

Frida mie ôdwiōzła, bezto je żech warciyj w dōma.

Musisz te dzieci ôdwiyź, bo tam już je cima.

 

Podej dalij…