ôdwozić

ôdwozić (sie) – odwozić (pol.)

bezokolicznikôdwozić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdwoża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdwozisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdwozi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdwożymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdwozicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdwożōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdwoziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdwoziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdwoziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdwoziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdwoziyliście; żeście ôdwoziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdwoziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdwoziyła żech; ôdwoziyłach; żech ôdwoziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdwoziyła żeś; ôdwoziyłaś; żeś ôdwoziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdwoziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdwoziyły my; my ôdwoziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdwoziyłyście; żeście ôdwoziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdwoziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdwoziyło żech; żech ôdwoziyzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdwoziyło żeś; żeś ôdwoziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdwoziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdwoziół
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdwoziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdwoziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdwoziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdwoziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdwoziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdwoziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdwoziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdwoziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdwoziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdwoziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdwoziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdwoziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdwoziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdwoziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdwoź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdwozi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdwoźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdwożōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdwoziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdwoziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdwoziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdwoziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdwoziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdwoziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdwoziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdwoziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdwoziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdwoziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdwoziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdwoziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdwoziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdwoziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdwoziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdwoziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdwoziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdwoziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdwoziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdwoziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdwoziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdwoziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdwoziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdwoziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdwoziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdwoziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdwoziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdwoziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdwoziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdwoziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôdwoziōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôdwoziōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôdwoziōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôdwoziyli; bydymy ôdwozić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôdwoziyli; bydziecie ôdwozić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôdwoziyli; bydōm ôdwozić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôdwoziyła; byda ôdwozić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôdwoziyła; bydziesz ôdwozić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôdwoziyła; bydzie ôdwozić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôdwoziyły; bydymy ôdwozić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôdwoziyły; bydziecie ôdwozić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôdwoziyły; bydōm ôdwozić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôdwoziyło; byda ôdwozić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôdwoziyło; bydziesz ôdwozić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôdwoziyło; bydzie ôdwozić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdwożōny
rzeczownik odczasown.ôdwożyni
Rybnik

 

Jo ôdwoża dzieci do szkoły rano,  a chłop ich potym ôdbiyro nazod.

Jo dycko ôdwoziōł gości po gościnie, tōż latoś żech wypiōł dwa keliszki a mōm pokōj.

 

Podej dalij…