ôdynknyć

ôdynknyć – odemknąć kluczem (pol.)

bezokolicznikôdynknyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdynkna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdynkniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdynknie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdynknymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdynkniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdynknōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdynknōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdynknōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdynknōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdynkli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdynkliście; żeście ôdynkli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdynkli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdynkła żech; ôdynkłach; żech ôdynkła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdynkła żeś; ôdynkłaś; żeś ôdynkła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdynkła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdynkły my; my ôdynkły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdynkłyście; żeście ôdynkły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdynkły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdynkło żech; żech ôdynkło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdynkło żeś; żeś ôdynkło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdynkło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdynknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdynknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdynknōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdynkli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdynkli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdynkli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdynkła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdynkła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdynkła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdynkły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdynkły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdynkły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdynkło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdynkło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdynkło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdynknij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdynknie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdynknijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdynknōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdynknōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdynknōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdynknōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdynkli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdynkli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdynkli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdynkła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdynkła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdynkła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdynkły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdynkły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdynkły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdymnkło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdynkło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdynkło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdynknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdynknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdynknōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdynkli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdynkli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdynkli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdynkła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdynkła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdynkła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdynkły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdynkły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdynkły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdynkło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdynkło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdynkło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdynknyty
rzeczownik odczasown.ôdynknyci
Rybnik

POL: odemknąć kluczem zamka w drzwiach, kłódki. Czytaj: „ôdynknyć”, „ôdynknij”.

 

Starziku, ôdynknijcie, to je jo, Frida.

Jo mōm klucz, tōż ôdynkna, yno musza trefić do dziurki.

Jo żech była ôdynkła, ale potym żech kajś ta kłodka ciepła a niy wiym kaj.

 

 

Podej dalij…