ôdynknyty

ôdynknyty – odemknięty, otwarty  (pol.)

imiesłów przymiotn. biernyôdynknyty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...ôdynknyty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...ôdyknyto
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...ôdyknyte
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... ôdynknyci; ôdynknyte
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...ôdynknyte
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...ôdynknytego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...ôdynknytej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...ôdynknytego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...ôdyknytych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...ôdynknytych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...ôdynknytymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...ôdynknytej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... ôdynknytymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... ôdynknytym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
ôdynknytym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...ôdynknytego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... ôdynknyty
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..ôdynknyto
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... ôdyknyte
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
ôdynknytych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... ôdynmknyte
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
ôdymknytym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...ôdynknytōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...ôdynknytym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...ôdynknytymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...ôdynknytymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...ôdynknytym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..ôdynknytej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...ôdynknytym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...ôdynknytych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...ôdynknytych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...ôdynknyty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...ôdynknyto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... ôdynknyte
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...ôdynknyci; ôdynknyte
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...ôdynknyte
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

POL: ôdynknyty – odemknięty kluczem, np. zamk drzwi, kłódka.

 

SI: Szopa już mosz ôdynknyto, tōż możesz brać, co tam potrzebujesz.

PL: Szopę masz już odemkniętą, więc możesz brać, co tam potrzebujesz.

 

SI: Sōm już te dźwiyrze ôdynknyte, abo musza szukać kluczy po kapsach?

PL: Są już te drzwi odemknięte, czy muszę szukać kluczy po kieszeniach?

 

 

 

Podej dalij…