ôganiać

ôganiać (sie) – opędzać, zabiegać  (pol.)

bezokolicznikôganiać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôganiōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôganiosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôganio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôganiōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôganiocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôganiajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôganioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôganioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôganioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôganiali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôganialiście; żeście ôganiali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôganiali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôganiała żech; ôganiałach; żech ôganiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôganiała żeś; ôganiałaś; żeś ôganiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôganiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôganiały my; my ôganiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôganiałyście; żeście ôganiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôganiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôganiało żech; żech ôganiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôganiało żeś; żeś ôganiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôganioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôganioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôganioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôganiali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôganiali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôganiali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôganiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôganiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôganiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôganiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôganiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôganiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôganiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôganiej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôganio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôganiejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôganiajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôganioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôganioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôganioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôganiali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôganiali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôganiali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôganiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôganiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôganiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôganiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôganiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôganiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôganiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôganiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôganiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôganioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôganioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôganioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôganiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôganiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôganiali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôganiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôganiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôganiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôganiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôganiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôganiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôganiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôganiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôganiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôganioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôganioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôganioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôganiali; bydymy ôganiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôganiali; bydziecie ôganiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôganiali; bydōm ôganiać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôganiała; byda ôganiać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôganiała; bydziesz ôganiać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôganiała; bydzie ôganiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôganiały; bydymy ôganiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôganiały; bydziecie ôganiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôganiały; bydōm ôganiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôganiyło; byda ôganiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôganiało; bydziesz ôganiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôganiało; bydzie ôganiać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôganiany
rzeczownik odczasown.ôganiani
Rybnik

 

Terazki, jak chłop je na pynzyji a niy poradzi nikaj przirobić, to je sie co ôganiać, coby stykło do piyrszego.

Mi sie zdo przidzie deszcz, bo te krowy sie tak ôganiajōm ôd tych muchōw.

 

Podej dalij…