ôgolić

ôgolić (sie) – ogolić (pol.)

bezokolicznikôgolić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôgola
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôgolisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôgoli
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôgolymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôgolicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôgolōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôgolōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôgolōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôgolōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôgolyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôgolyliście; żeście ôgolyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôgolyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôgolyła żech; ôgolyłach; żech ôgolyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôgolyła żeś; ôgolyłaś; żeś ôgolyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôgolyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôgolyły my; my ôgolyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôgolyłyście; żeście ôgolyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôgolyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôgolyło żech; żech ôgolyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôgolyło żeś; żeś ôgolyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôgolyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôgolōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôgolōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôgolōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôgolyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôgolyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôgolyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôgolyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôgolyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôgolyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôgolyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôgolyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôgolyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôgolyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôgolyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôgolyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôgol
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôgoli
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôgolcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôgolōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôgolōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôgolōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôgolōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôgolyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôgolyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôgolyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôgolyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôgolyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôgolyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôgolyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôgolyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôgolyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôgolyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôgolyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôgolyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôgolōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôgolōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôgolōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôgolyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôgolyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôgolyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôgolyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôgolyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôgolyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôgolyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôgolyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôgolyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôgolyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôgolyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôgolyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôgolōny
rzeczownik odczasown.ôgolyni
Rybnik

 

Starziku, dzisio je sobota, docie rady sie ôgolić?

Wczora żech sie ôgolōł, tōż dzisio sie niy byda golōł.

Doczkej, yno sio ôgola, a zarozki przijada po ciebie.

Podej dalij…