ôgyń

ôgyń – ogień (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…ôgyń
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…ôgnia
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ôgniowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…ôgyń
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...ôgniym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…ôgniu
Wołacz l. poj. Ty…ôgniu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…ôgnie
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…ôgniōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ôgniōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…ôgnie
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…ôgniami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…ôgniach
Wołacz l. mn. Wy…ôgnie
Przimiotnik (jaki? czyj?)ôgniowy

 

SI: Idź, słōż ôgyń, bo sam je jakoś zima.

PL: Idź, rozpal ogień, bo tutaj jest jakoś zimno.

 

SI: Jak przijechały fojermany, to już cało chałupa była we ôgniu.

PL: Kiedy przyjechali strażacy, to cały dom był już w ogniu.

 

SI: Ze ôgniym niy ma błonōw, trza dować pozōr.

PL: Z ogniem nie ma żartów, trzeba uważać.

Podej dalij…