Ojgyn

Ojgyn – Eugeniusz (pol.); Eugen (ger.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Ojgyn
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Ojgyna
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Ojgynowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Ojgyna
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Ojgynym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je godom ô…Ojgynie
Wołacz l. poj. Ty…Ojgynie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…Ojgyny
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…Ojgynōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Ojgynōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…Ojgyny
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…Ojgynami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…Ojgynach
Wołacz l. mn. Wy…Ojgyny
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: imię męskie Eugeniusz. Lokalnie mogą występować różne skrōty iminia (np. Ojga,), jak również jego inne odmiany (np. Giyna).

 

SI: Ojgyn z Pniokōw to fest znany ślōnski pisorz.

PL: Eugeniusz z Pnioków (dzielnica Chorzowa) to bardzo znany śląski pisarz.

 

SI: Włōncz wartko radyjok, zaroz bydzie audycyjo Ojgyna z Pniokōw.

PL: Włącz szybko radio, zaraz będzie audycja Eugeniusza z Pnioków.

Podej dalij…