ôkōmpać

ôkōmpać (sie) – wykąpać (pol.)

bezokolicznikôkōmpać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôkōmpia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôkōmpiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôkōmpie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôkōmpiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôkōmpiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôkōmpiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôkōmpoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôkōmpoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôkōmpoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôkōmpali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôkōmpaliście; żeście ôkōmpali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôkōmpali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôkōmpała żech; ôkōmpałach; żech ôkōmpała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôkōmpała żeś; ôkōmpałaś; żeś ôkōmpała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôkōmpała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôkōmpały my; my ôkōmpały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôkōmpałyście; żeście ôkōmpały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôkōmpały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôkōmpało żech; żech ôkōmpało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôkōmpało żeś; żeś ôkōmpało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôkōmpało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôkōmpoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôkōmpoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôkōmpoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôkōmpali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôkōmpali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôkōmpali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôkōmpała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôkōmpała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôkōmpała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôkōmpały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôkōmpały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôkōmpały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôkōmpało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôkōmpało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôkōmpało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôkōmpej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôkōmpie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôkōmpejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôkōmpiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôkōmpoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôkōmpoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôkōmpoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôkōmpali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôkōmpali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôkōmpali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôkōmpała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôkōmpała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôkōmpała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôkōmpały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôkōmpały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôkōmpały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôkōmpało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôkōmpało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôkōmpało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôkōmpoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôkōmpoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôkōmpoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôkōmpali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôkōmpali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôkōmpali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôkōmppała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôkōmppała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôkōmpała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôkōmppały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôkōmpały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôkōmpały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôkōmpało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôkōmpało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôkōmpało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôkōmpany
rzeczownik odczasown.ôkōmpani
Rybnik

 

Ida sie ôkōmpać, a ty mi naszykuj co do jedzynio.

Idymy sie ôkōmpać do jeziora?

Jo żech sie już ôkōmpała, tōż terazki możesz iś ty.

Jo sie ôkōmpia we wieczōr, bo jeszcze mōm robota w pywnicy.

 

Podej dalij…