ôkraś

ôkraś (sie) – okraść (pol.)

bezokolicznikôkraś
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôkradna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôkradniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôkradnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôkradnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôkradniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôkradnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôkrod żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôkrod żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôkrod
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôkradli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôkradliście; żeście ôkradli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôkradli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôkradła żech; ôkradłach; żech ôkradła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôkradła żeś; ôkradłaś; żeś ôkradła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôkradła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôkradły my; my ôkradły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôkradłyście; żeście ôkradły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôkradły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôkradło żech; żech ôkradło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôkradło żeś; żeś ôkradło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôkradło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôkrod
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôkrod
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôkrod
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôkradli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôkradli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôkradli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôkradła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôkradła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôkradła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôkradły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôkradły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôkradły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôkradło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôkradło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôkradło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôkradnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôkradnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôkradnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôkradnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôkrod bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôkrod byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôkrod by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôkradli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôkradli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôkradli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôkradła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôkradła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôkradła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôkradły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôkradły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôkradły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôkradło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôkradło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôkradło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôkrod
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôkrod
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôkrod
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôkradli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôkradli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôkradli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôkradła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôkradła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôkradła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôkradły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôkradły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôkradły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôkradło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôkradło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôkradło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôkradziōny; ôkradnyty
rzeczownik odczasown.ôkradzyni; ôkradnyci
Rybnik

 

Keryś urwoł kłodka a ôkrod szopa na budowie. Tela dobrze, że były tam yno łopaty a kara.

Jedna cygōnka była mie zagadowała, a drugo mie ôkradła.

Dej se pozōr na tego gizda, co cie zaś niy ôkradnie.

 

Podej dalij…