ôkrodać

ôkrodać (sie) – okradać (pol.)

bezokolicznikôkrodać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôkrodōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôkrodosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôkrodo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôkrodōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôkrodocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôkrodajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôkrodoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôkrodoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôkrodoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôkrodali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôkrodaliście; żeście ôkrodali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôkrodali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôkrodała żech; ôkrodałach; żech ôkrodała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôkrodała żeś; ôkrodałaś; żeś ôkrodała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôkrodała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôkrodały my; my ôkrodały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôkrodałyście; żeście ôkrodały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôkrodały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôkrodało żech; żech ôkrodało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôkrodało żeś; żeś ôkrodało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôkrodało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôkrodoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôkrodoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôkrodoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôkrodali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôkrodali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôkrodali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôkrodała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôkrodała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôkrodała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôkrodały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôkrodały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôkrodały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôkrodało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôkrodało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôkrodało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôkrodej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôkrodo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôkrodejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôkrodajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôkrodoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôkrodoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôkrodoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôkrodali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôkrodali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôkrodali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôkrodała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôkrodała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôkrodała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôkrodały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôkrodały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôkrodały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôkrodało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôkrodało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôkrodało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôkrodoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôkrodoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôkrodoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôkrodali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôkrodali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôkrodali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôkrodała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôkrodała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôkrodała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôkrodały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôkrodały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôkrodały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôkrodało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôkrodało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôkrodało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôkrodoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôkrodoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôkrodoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôkrodali; bydymy ôkrodać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôkrodali; bydziecie ôkrodać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôkrodali; bydōm ôkrodać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôkrodała; byda ôkrodać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôkrodała; bydziesz ôkrodać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôkrodała; bydzie ôkrodać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôkrodały; bydymy ôkrodać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôkrodały; bydziecie ôkrodać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôkrodały; bydōm ôkrodać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôkrodało; byda ôkrodać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôkrodało; bydziesz ôkrodać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôkrodało; bydzie ôkrodać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôkrodany
rzeczownik odczasown.ôkrodani
Rybnik

 

Sztyjc nas sam keryś ôkrodo, tōż muszymy se na niego prziwachować.

Policjanty chyciyły tego dioska, co sam te chałupy ôkrodoł.

Cygōnka szła a ôkrodała chałupa za chałupom.

 

Podej dalij…