ôkwitnyć

ôkwitnyć – okwitnąć (pol.)

bezokolicznikôkwitnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôkwitna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôkwitniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôkwitnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôkwitnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôkwitniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôkwitnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôkwitnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôkwitnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôkwitnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôkwitli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôkwitliście; żeście ôkwitli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôkwitli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôkwitła żech; ôkwitłach; żech ôkwitła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôkwitła żeś; ôkwitłaś; żeś ôkwitła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôkwitła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôkwitły my; my ôkwitły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôkwitłyście; żeście ôkwitły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôkwitły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôkwitło żech; żech ôkwitło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôkwitło żeś; żeś ôkwitło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôkwitło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôkwitnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôkwitnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôkwitnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôkwitli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôkwitli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôkwitli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôkwitła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôkwitła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôkwitła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôkwitły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôkwitły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôkwitły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôkwitło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôkwitło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôkwitło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôkwitnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôkwitnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôkwitnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôkwitnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôkwitnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôkwitnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôkwitnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôkwitli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôkwitli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôkwitli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôkwitła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôkwitła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôkwitła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôkwitły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôkwitły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôkwitły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôkwitło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôkwitło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôkwitło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôkwitnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôkwitnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôkwitnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôkwitli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôkwitli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôkwitli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôkwitła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôkwitła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôkwitła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôkwitły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôkwitły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôkwitły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôkwitło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôkwitło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôkwitło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôkwitnyty
rzeczownik odczasown.ôkwitnyci
Rybnik

 

Te tulpy były taki piykne, ale już ôkwitły.

Urwej se pora flidrōw do wazōna, bo za chwila ôkwitnōm.

Jadymy do Mosznej, podziwać sie na zōmek a magnolie w zegrodzie przi zōmku, bo za chwiła ôkwitnōm.

Podej dalij…