ômylić

ômylić (sie) – zmylić, pomylić (pol.)

bezokolicznikômylić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ômyla
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ômylisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ômyli
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ômylymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ômylicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ômylōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ômylōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ômylōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ômylōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ômylyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ômylyliście; żeście ômylyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ômylyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ômylyła żech; ômylyłach; żech ômylyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ômylyła żeś; ômylyłaś; żeś ômylyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ômylyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ômylyły my; my ômylyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ômylyłyście; żeście ômylyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ômylyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ômylyło żech; żech ômylyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ômylyło żeś; żeś ômylyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ômylyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł bych ômylōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł byś ômylōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ômylōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli by my ômylyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byli byście ômylyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ômylyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ômylyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. byłą byś ômylyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była by ômylyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były by my ômylyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
były byście ômylyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były by ômylyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było bych ômylyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było byś ômylyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ômylyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ômyl
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ômyli
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ômylcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ômylōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ômylōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ômylōł byś; bych ômylōł
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ômylōł by: by ômylōł
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ômylyli by my: by my ômylyli
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ômylyli byście: byście ômylyli
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ômylyli by; by ômylyli
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ômylyła bych; bych ômylyła
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ômylyła byś; byś ômylyła
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ômylyła by; by ômylyła
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ômylyły by my; by my ômylyły
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ômylyły byście; byście ômylyły
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ômylyły by; by ômylyły
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ômylyło bych; bych ômylyło
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ômylyło byś; byś ômylyło
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ômylyło by; by ômylyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ômylōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ômylōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ômylōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ômylyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ômylyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ômylyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ômylyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ômylyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ômylyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ômylyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ômylyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ômylyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ômylyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ômylyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było byś ômylyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyômylōny
rzeczownik odczasown.ômylyni
Rybnik

 

Doczkej chwila, aż to porachuja, bo sie ômyla.

Tyś mie ômylōł, bo żeś mi to źle pedzioł.

Musza to ôbejrzeć, bo niy pamiyntōm, a niy chca cie ômylić.

Podej dalij…