ôpacznie

ôpacznie – odwrotnie, na opak, źle (pol.)

 

SI: Jako żeś to stanōł tym autym ôpacznie, dyć bak mosz z drugij strōny.

PL: Jak to podjechałeś tym samochodem odwrotnie, przecież zbiornik masz z drugiej strony.

 

SI: Jako to ôbuwosz te strzwiki ôpacznie, lewy na prawo noga.

PL: Jak to zakładasz te buty odwrotnie, lewy na prawą nogę.

 

SI: Jako to wiyszosz ta gardina ôpacznie, na lewo strōna.

PL: Jak to wieszasz tę firanę odwrotnie, na lewą stronę.

 

 

Podej dalij…