ôpierōnić

ôpierōnić – zwyzywać, skląć (pol.)

bezokolicznikôpierōnić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôpierōnia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôpierōnisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôpierōni
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôpierōniymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôpierōnicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôpierōniōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôpierōniōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôpierōniōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôpierōniōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôpierōniyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôpierōniyliście; żeście ôpierōniyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôpierōniyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôpierōniyła żech; ôpierōniyłach; żech ôpierōniyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôpierōniyła żeś; ôpierōniyłaś; żeś ôpierōniyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôpierōniyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôpierōniyły my; my ôpierōniyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôpierōniyłyście; żeście ôpierōniyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôpierōniyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôpierōniyło żech; żech ôpierōniyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôpierōniyło żeś; żeś ôpierōniyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôpierōniyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôpierōniōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôpierōniōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôpierōniōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôpierōniyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôpierōniyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôpierōniyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôpierōniyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôpierōniyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôpierōniyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôpierōniyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôpierōniyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôpierōniyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôpierōniyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôpierōniyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôpierōniyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôpierōń
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôpierōni
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôpierōńcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôpierōniōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôpierōniōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôpierōniōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôpierōniōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôpierōniyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôpierōniyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôpierōniyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôpierōniyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôpierōniyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôpierōniyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. ôpierōniyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôpierōniyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôpierōniyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôpierōniyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôpierōniyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôpierōniyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôpierōniōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôpierōniōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôpierōniōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôpierōniyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôpierōniyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôpierōniyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôpierōniyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôpierōniyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôpierōniyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôpierōniyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôpierōniyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôpierōniyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôpierōniyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôpierōniyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôpierōniyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôpierōniōny
rzeczownik odczasown.ôpierōniyni
Rybnik

 

Bōł żech wczora prziszoł po dwōch piwach, tōż staro mie tak ôpierōniyła, że poszoł żech wartko spać bez jodła.

Jeszcze roz cie cylna, jak szkłōdzisz w tej lodōwce, to cie tak ôpierōnia, że ci sie odechce.

Ôpierōń te dzieci, że niy majōm skokać bez płot za balym , yno iś fōrtkōm.

 

 

Podej dalij…