ôpisać

ôpisać (sie) – opisać (pol.)

bezokolicznikôpisać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôpisza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôpiszesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôpisze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôpiszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôpiszecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôpiszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôpisoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôpisoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôpisoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôpisali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôpisaliście; żeście ôpisali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôpisali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôpisała żech; ôpisałach; żech ôpisała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôpisała żeś; ôpisałaś; żeś ôpisała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôpisała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôpisały my; my ôpisały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôpisałyście; żeście ôpisały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôpisały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôpisało żech; żech ôpisało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôpisało żeś; żeś ôpisało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôpisało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôpisoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôpisoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôpisoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôpisali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôpisali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôpisali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôpisała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôpisała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôpisała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôpisały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôpisały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôpisały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôpisało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôpisało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôpisało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôpisz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôpisze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôpiszcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôpiszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôpisoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôpisoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôpisoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôpisali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôpisali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôpisali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôpisała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôpisała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôpisała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôpisały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôpisały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôpisały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôpisało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôpisało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôpisało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôpisoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôpisoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôpisoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôpisali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôpisali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôpisali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôpisała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôpisała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôpisała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôpisały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôpisały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôpisały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôpisało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôpisało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôpisało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôpisany
rzeczownik odczasown.ôpisani
Rybnik

 

Bōł sam dzisio pogodać zy mnōm jakiś nowiniorz, a padoł, co to ôpisze we gazecie.

Jo z kożdej rajzy prziwoża dużo zdjynciōw, a możno tyż ôpisza to kedy we ksiōnżce.

Ôpisz te tajle, co bydziesz wiedzioł, kero je z czego.

Podej dalij…