ôpisować

ôpisować – opisywać (pol.)

bezokolicznikôpisować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôpisuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôpisujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôpisuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôpisujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôpisujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôpisujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôpisowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôpisowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôpisowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôpisowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôpisowaliście; żeście ôpisowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôpisowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôpisowała żech; ôpisowałach; żech ôpisowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôpisowała żeś; ôpisowałaś; żeś ôpisowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôpisowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôpisowały my; my ôpisowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôpisowałyście; żeście ôpisowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôpisowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôpisowało żech; żech ôpisowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôpisowało żeś; żeś ôpisowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôpisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôpisowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôpisowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôpisowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôpisowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôpisowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôpisowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôpisowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôpisowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôpisowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôpisowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôpisowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôpisowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôpisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôpisowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôpisowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôpisuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôpisuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôpisujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôpisujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôpisowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôpisowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôpisowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôpisowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôpisowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôpisowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôpisowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôpisowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôpisowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôpisowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôpisowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôpisowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôpisowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôpisowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôpisowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôpisowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôpisowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôpisowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôpisowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôpisowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôpisowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôpisowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôpisowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôpisowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôpisowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôpisowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôpisowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôpisowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôpisowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôpisowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôpisowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôpisowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôpisowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôpisowali; bydymy ôpisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôpisowali; bydziecie ôpisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôpisowali; bydōm ôpisować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôpisowała; byda ôpisować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôpisowała; byda ôpisować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôpisowała; bydzie ôpisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôpisowały; bydymy ôpisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôpisowały; bydziecie ôpisować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôpisowały; bydōm ôpisować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôpisowało; byda ôpisować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôpisowało; bydziesz ôpisować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôpisowało; bydzie ôpisować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôpisowany
rzeczownik odczasown.ôpisowani
Rybnik

POL: opisywać, opisać więcej, niż jeden raz, lub więcej, niż jedną rzecz.

 

Ôpisuj te zdjyncia, co bydziesz potym wiedzioł, kaj to było ôdbiyrane.

Musza ôpisować te tajle, co byda wiedzioł potym, jako to poskłodać nazod.

Jo ci byda ôpisowała te zdjyncia, a ty ich wrażuj do albōma.

 

 

Podej dalij…