ôpłacać

ôpłacać (sie) – opłacać (pol.)

bezokolicznikôpłacać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôpłacōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôpłacosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôpłaco
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôpłacōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôpłacocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôpłacajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôpłacoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôpłacoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôpłacoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôpłacali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôpłacaliście; żeście ôpłacali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôpłacali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôpłacała żech; ôpłacałach; żech ôpłacała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôpłacała żeś; ôpłacałaś; żeś ôpłacała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôpłacała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôpłacały my; my ôpłacały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôpłacałyście; żeście ôpłacały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôpłacały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôpłacało żech; żech ôpłacało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôpłacało żeś; żeś ôpłacało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôpłacało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôpłacoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôpłacoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôpłacoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôpłacali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôpłacali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôpłacali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôpłacała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôpłacała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôpłacała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôpłacały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôpłacały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôpłacały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôpłacało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôpłacało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôpłacało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôpłacej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôpłaco
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôpłacejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôpłacajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôpłacoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôpłacoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôpłacoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôpłacali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôpłacali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôpłacali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôpłacała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôpłacała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôpłacała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôpłacały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôpłacały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôpłacały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôpłacało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôpłacało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôpłacało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôpłacoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôpłacoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôpłacoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôpłacali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôpłacali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôpłacali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôpłacała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôpłacała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôpłacała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôpłacały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôpłacały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôpłacały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôpłacało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôpłacało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôpłacało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôpłacoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôpłacoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôpłacoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôpłacali; bydymy ôpłacać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôpłacali; bydziecie ôpłacać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôpłacali; bydōm ôpłacać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôpłacała; byda ôpłacać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôpłacała; bydziesz ôpłacać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôpłacała; bydzie ôpłacać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôpłacały; bydymy ôpłacać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôpłacały; bydziecie ôpłacać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôpłacały; bydōm ôpłacać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôpłacało; byda ôpłacać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôpłacało; bydziesz ôpłacać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôpłacało; bydzie ôpłacać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôpłacany
rzeczownik odczasown.ôpłacani
Rybnik

 

Jô ôpłacōm zwiōnzki na grubie, tōż dziecka dostowajōm paczki na świynta.

Mie sie niy ôpłaco kupować bileta na autobus na cały miesiōnc, bo jeżdża yno dwa tydnie.

Jo żech ôpłacała ubezpieczyni za sia, tōż dostała żech pora złotych, jak żech se rynka złōmała, a kupiyła żech se za to nowy mantel.

 

 

 

Podej dalij…