ôpłacić

ôpłacić (sie) – opłacić (pol.)

bezokolicznikôpłacić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôpłaca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôpłacisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôpłaci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôpłacymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôpłacicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôpłacōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôpłaciōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôpłaciōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôpłaciōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôpłaciyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôpłaciyliście; żeście ôpłaciyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôpłaciyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôpłaciyła żech; ôpłaciyłach; żech ôpłaciyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôpłaciyła żeś; ôpłaciyłaś; żeś ôpłaciyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôpłaciyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôpłaciyły my; my ôpłaciyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôpłaciyłyście; żeście ôpłaciyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôpłaciyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôpłaciyło żech; żech ôpłaciyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôpłaciyło żeś; żeś ôpłaciyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôpłaciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôpłaciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôpłaciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôpłaciōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôpłaciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôpłaciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôpłaciyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôpłaciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôpłaciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôpłaciyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôpłaciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôpłaciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôpłaciyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôpłaciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôpłaciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôpłaciyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôpłoć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôpłaci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôpłoćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôpłacōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôpłaciōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôpłaciōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôpłaciōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôpłaciyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôpłaciyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôpłaciyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôpłaciyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôpłaciyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôpłaciyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôpłaciyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôpłaciyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôpłaciyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôpłaciyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôpłaciyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôpłaciyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôpłaciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôpłaciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôpłaciōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôpłaciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôpłaciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôpłaciyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôpłaciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôpłaciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôpłaciyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôpłaciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôpłaciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôpłaciyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôpłaciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôpłaciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôpłaciyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôpłacōny
rzeczownik odczasown.ôpłacyni
Rybnik

 

Musza iś do farorza ławka ôpłacić, bo już je po nowym roku, a jo zapōmniała.

Już je tela godzin, tōż niy ôpłaci mi sie iś dudōm, wleza do kościoła a doczkōm te pōł godziny do msze.

 

Podej dalij…