ôpowożyć sie

ôpowożyć sie – odważyć się (pol.)

bezokolicznikôpowożyć sie
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôpowoża sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôpowożysz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôpowoży sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôpowożymy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôpowożycie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôpowożōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôpowożōł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôpowożōł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôpowożōł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôpowożyli my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôpowożyliście sie; żeście sie ôpowożyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôpowożyli sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôpowożyła żech sie; ôpowożyłach sie; żech sie ôpowożyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôpowożyła żeś sie; ôpowożyłaś sie; żeś sie ôpowożyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôpowożyła sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôpowożyły my sie; my sie ôpowożyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôpowożyłyście sie; żeście sie ôpowożyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôpowożyły sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôpowożyło żech sie; żech sie ôpowożyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôpowożyło żeś sie; żeś sie ôpowożyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôpowożyło sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie ôpowożół
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie ôpowożōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie ôpowożōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie ôpowożyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie ôpowożyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie ôpowożyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie ôpowożyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nawożyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie ôpowożyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie ôpowożyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie ôpowożyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie ôpowożyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie ôpowożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie ôpowożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie ôpowożyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôpowōż sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie ôpowoży
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôpowōżcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie ôpowożōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôpowożōł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôpowożōł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôpowożōł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôpowożyli by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôpowożyli byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôpowożyli by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôpowożyła bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôpowożyła byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôpowożyła by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôpowożyły by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôpowożyły byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôpowożyły by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôpowożyło bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôpowożyło byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôpowożyło by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie ôpowożōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie ôpowożōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie ôpowożōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie ôpowożyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie ôpowożyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie ôpowożyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie ôpowożyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie ôpowożyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie ôpowożyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie ôpowożyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie ôpowożyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie ôpowożyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie ôpowożyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie ôpowożyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie ôpowożyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny
rzeczownik odczasown.ôpowożyni sie
Rybnik

 

Jo bych sie niy ôpowożyła jechać na takim karasolu.

Ani sie niy ôpowōż pōńś z dōmu, bo już niy mosz po co przichodzć nazod.

Mozno sie kedy ôpowoża wlyź do fligra, ale bydzie z tym ciynzko.

Podej dalij…