ôprać

ôprać (sie) – oprać (pol.)

bezokolicznikôprać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôpiera
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôpieresz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôpiere
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôpierymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôpierecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôpierōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôproł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôproł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôproł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôprali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôpraliście; żeście ôprali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôprali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôprała żech; ôprałach; żech ôprała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôprała żeś; ôprałaś; żeś ôrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôprała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôprały my; my ôprały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôprałyście; żeście ôprały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôprały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôprało żech; żech ôprało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôprało żeś; żeś ôprało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôprało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôproł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôproł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôproł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôprali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôprali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôprali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôprała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôprała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôprała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôprały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôprały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôprały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôprało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôprało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôprało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôpier
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôpiere
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôpiercie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôpierōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôproł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôproł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôproł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôprali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôprali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôprali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôprała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôprała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôprała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôprały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôprały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôprały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôprało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôprało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôprało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôproł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôproł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôproł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôprali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôprali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôprali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôprała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôprała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôprała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôprały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôprały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôprały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôprało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôprało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôprało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôprany
rzeczownik odczasown.ôprani
Rybnik

POL: wyprać komuś wszystkie brudne rzeczy.

 

Jo was wszystkich niy ôpiera, bo swoja robota tyż mōm.

Starka dycko zdōnżyli a wszystkich ôprali, a wy niy poradzicie zdōnżyć ze swojim praniym.

Podej dalij…