ôpraty

ôpraty – lejce (pol.)

Rodzajnmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…-
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…-
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…-
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…-
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...-
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…-
Wołacz l. poj. Ty…-
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…ôpraty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…ôpratōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ôpratōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…ôpraty
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…ôpratami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…ôpratach
Wołacz l. mn. Wy…ôpraty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Niy chytej sie ôpratōw, jak żeś je ôżarty.

PL: Nie dotykaj się lejcy, kiedy jesteś pijany.

 

SI: Trzimej mocno te ôpraty, aż cie te kōnie niy porwiōm.

PL: Trzymaj mocno te lejce, żeby cię te konie nie porwały.

 

SI: Tyn kōn śōm trefi, ani niy trza tych ôpratōw trzimać.

PL: Ten koń sam trafi, nawet nie trzeba tych lejców trzymać.

 

 

Podej dalij…