ôprzyć

ôprzyć (sie) – oprzeć (pol.)

bezokolicznikôprzyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôprza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôprzesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôprze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôprzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôprzecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôprzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôprzōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôprzōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôprzōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôprzyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôprzyliście; żeście ôprzyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôprzyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôprzyła żech; ôprzyłach; żech ôprzyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôprzyła żeś; ôprzyłaś; żeś ôprzyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôprzyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôprzyły my; my ôprzyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôprzyłyście; żeście ôprzyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôprzyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôprzyło żech; żech ôprzyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôprzyło żeś; żeś ôprzyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôprzyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôprzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôprzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôprzōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôprzyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôprzyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôprzyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôprzyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôprzyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôprzyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôprzyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôprzyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôprzyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôprzyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôprzyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôprzyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôprzij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôprze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôprzijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôprzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôprzōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôprzōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôprzōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôprzyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôprzyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôprzyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôprzyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôprzyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôprzyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôprzyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôprzyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôprzyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôprzyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôprzyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôprzyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôprzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôprzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôprzōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôprzyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôprzyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôprzyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôprzyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôprzyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôprzyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôprzyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôprzyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôprzyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôprzyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôprzyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôprzyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. -os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôprzyty
rzeczownik odczasown.ôprzyci
Rybnik

 

Pōdź, ôprzij sie sam ô tyn filor, to ci się bydzie lepszy stoło.

Kaj żeś to zaś ôprzōł ta łopata ô ta chałupa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Podej dalij…