ôpyrskać

ôpyrskać (sie) – opryskać, spryskć, ochlapać (pol.)

bezokolicznikôpyrskać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôpyrskōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôpyrskosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôpyrsko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôpyrskōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôpyrskocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôpyrskajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôpyrskoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôpyrskoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôpyrskoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôpyrskali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôpyrskaliście; żeście ôpyrskali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôpyrskali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôpyrskała żech; ôpyrskałach; żech ôpyrskała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôpyrskała żeś; ôpyrskałaś; żeś ôpyrskała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôpyrskała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôpyrskały my; my ôpyrskały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôpyrskałyście; żeście ôpyrskały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôpyrskały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôpyrskało żech; żech ôpyrskało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôpyrskało żeś; żeś ôpyrskało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôpyrskało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôpyrskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôpyrskoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôpyrskoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôpyrskali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôpyrskali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôpyrskali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôpyrskała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôpyrskała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôpyrskała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôpyrskały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôpyrskały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôpyrskały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôpyrskało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôpyrskało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôpyrskało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôpyrskej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôpyrsko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôpyrskejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôpyrskajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôpyrskoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôpyrskoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôpyrskoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôpyrskali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôpyrskali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôpyrskali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôpyrskała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôpyrskała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôpyrskała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. ôpyrskały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôpyrskały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôpyrskały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôpyrskało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôpyrskało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôpyrskało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôpyrskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôpyrskoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôpyrskoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôpyrskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôpyrskali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôpyrskali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôpyrskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôpyrskała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôpyrskała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôpyrskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôpyrskały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôpyrskały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôpyrskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôpyrskało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôpyrskało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôpyrskany
rzeczownik odczasown.ôpyrskani
Rybnik

 

Cofnij sie trocha, bo byda podlywoł, co cie niy ôpyrskōm.

Niy doł żech pozōr, tōż mie auto całego ôpyrskało.

Niy stōj tak blisko szosyje, bo cie auta ôpyrskajōm.

 

 

 

Podej dalij…