ôpytać

ôpytać (sie) – opytać, wypytać (pol.)

bezokolicznikôpytać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôpytōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôpytosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôpyto
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôpytōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôpytocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôpytajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôpytoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôpytoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôpytoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôpytali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôpytaliście; żeście ôpytali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôpytali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôpytała żech; ôpytałach; żech ôpytała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôpytała żeś; ôpytałaś; żeś ôpytała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôpytała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôpytały my; my ôpytały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôpytałyście; żeście ôpytały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôpytały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôpytało żech; żech ôpytało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôpytało żeś; żeś ôpytało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôpytało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôpytoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôpytoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôpytoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôpytali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôpytali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôpytali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôpytała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôpytała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôpytała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôpytały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôpytały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôpytały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôpytało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôpytało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôpytało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôpytej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôpyto
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôpytejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôpytajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôpytoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôpytoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôpytoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôpytali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôpytali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôpytali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôpytała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôpytała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôpytała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôpytały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôpytały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôpytały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôpytało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôpytało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôpytało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôpytoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôpytoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôpytoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôpytali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôpytali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôpytali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôpytała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôpytała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôpytała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôpytały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôpytały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôpytały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôpytało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôpytało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôpytało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.ôpytani
Rybnik

 

Jo sie ôpytōm, czy sam kery mo bager, coby te grōnta wykopoł.

Ôpytej sie starzika, tak „bez kwiotek”, co by chcieli dostać na te urodziny.

Jo sie ôpytōm babōw, kero by ci mōgła ôgrzoć syra, abo nazbiyrać jajec na tyn kołocz.

 

 

 

Podej dalij…