ôrać

ôrać (sie) – orać (pol.)

bezokolicznikôrać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôrza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôrzesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôrze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôrzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôrzecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôrzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôraliście; żeście ôrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôrała żech; ôrałach; żech ôrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôrała żeś; ôrałaś; żeś ôrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôrały my; my ôrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôrałyście; żeście ôrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôrało żech; żech ôrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôrało żeś; żeś ôrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôrej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôrze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôrejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôrzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôroł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôroł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôroł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôrali; bydymy ôrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôrali; bydziecie ôrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôrali; bydōm ôrać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôrała; byda ôrać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôrała; bydziesz ôrać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôrała; bydzie ôrać

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôrały; bydymy ôrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôrały; bydziecie ôrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôrały; bydōm ôrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôrało; byda ôrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôrało; bydziesz ôrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôrało; bydzie ôrać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôrany
rzeczownik odczasown.ôrani
Rybnik

 

Jutro byda ôroł pole, tōż ci tyż zôrza ta zegrōdka.

Ôroł żech pole, ale zaczło sie blyskać a rzgmieć, tōż żech sie musioł skryć dudōm.

Podej dalij…