ôsioł

ôsioł – osioł (pol.)

Rodzajmżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…ôsioł
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…ôsła
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ôsłowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…ôsła
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...ôsłym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…ôśle
Wołacz l. poj. Ty…ôśle
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…ôsły
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…ôsłōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ôsłōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…ôsły
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…ôslami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…ôsłach
Wołacz l. mn. Wy…ôsły
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Tyś je uparty, choćby ôsioł.

PL: Ty jestes uparty, jak osioł.

 

SI: Z  takim ôsłym niy ma ô czym godać.

PL: Z takim osłem nie ma o czym rozmawiać.

 

Podej dalij…