ôśminoście

ôśminoście – osiemnaście (pol.); achtzehn (ger.); osmnáct (cze.); eighteen (eng.)

liczebnik głōwnyôśminoście
Mn. l. poj. r. m. (wiela?) Sam je...-
Mn. l. poj. r. ż. (wiela?) Sam je...-
Mn. l. poj. r. n. (wiela?) Sam je...-
Mn. l. mn. r. mos. (wiela?) Sam sōm... ôśminostu; ôśminoście
Mn. l. mn. r. nmos. (wiela?) Sam sōm...ôśminoście
Dop. l. poj. r. m. (wiela?) Sam ni ma...-
Dop. l. poj. r. ż. (wiela?) Sam ni ma...-
Dop. l. poj. r. n. ( wiela?) Sam ni ma...-
Dop. l. mn. r. mos. (wiela?) Sam ni ma...ôśminostu; ôśminoście
Dop. l. mn. r. nmos. (wiela?) Sam ni ma...ôśminoście
Cel. l. poj. r. m. (wiela?) Dziwuja sie...-
Cel. l. poj. r. ż. (wiela?) Dziwuja sie...-
Cel. l. poj. r. n. (wiela?) Dziwuja sie... -
Cel. l. mn. r. mos. (wiela?) Dziwuja sie... ôśminostu; ôśminoście
Cel. l. mn. r. nmos. (wiela?) Dziwuja sie...
ôśminoście
Bier. l. poj. r. mżyw. (wiela?) Widza...-
Bier. l. poj. r. mnżyw. (wiela? Widza... -
Bier. l. poj. r. ż. (wiela?) Widza..-
Bier. l. poj. r. n. (wiela?) Widza... -
Bier. l mn. r. mos. (wiela?)
Widza...
ôśminostu; ôśminoście
Bier. l. mn r. nmos. (wiela?) Widza... ôśminoście
Narz. l. poj. r. m. (wiela?) Asza sie...
-
Narz. l. poj. r. ż. (wiela?) Asza sie...-
Narz. l. poj. r. n. (wiela?) Asza sie...-
Narz. l. mn. r. mos. (wiela?) Asza sie...ôśminostōma; ôśminoście
Narz. l. mn. r. nmos. (wiela?) Asza sie...ôśminoście
Msc. l. poj. r. m. (wiela?) Je żech we...-
Msc. l. poj. r. ż. (wiela?) Je żech we..-
Msc. l. poj. r. n. (wiela?) Je żech we...-
Msc. l. mn. r. mos. (wiela?) Je żech we...ôśminoście; ôśminostu;
Msc. l. mn. r. nmos. (wiela?) Je żech we...ôśminoście
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...-
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...-
Wołacz. l. poj. r. n. Ty...
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...ôśminostu; ôśminoście
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...ôśminoście
liczebnik porzōndkowy (kery we raji?)ôśminosty
liczebnik wielokrotny (wiela?)-

 

Zeflik je już ôśminoście lot stary, tōż pado, że je majerantny, a niy chce słōchać ôjcōw.

Urznij mi taki kōnsek lajstki, ôśminoście cyntymetrōw dłōgi.

Tyn synk woży już ôśminoście fōntōw a rośnie choćby na drożdżach.

Podej dalij…