ôśminostka

ôśminostka – osiemnastka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…ôśminostka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…ôśminostki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ôśminostce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…ôśminostka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...ôśminostkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…ôśminostce
Wołacz l. poj. Ty…ôśminostko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…ôśminostki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…ôśminostek; ôśminostkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ôśminostkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…ôśminostki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…ôśminostkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…ôśminostkach
Wołacz l. mn. Wy…ôśminostki
Przimiotnik (jaki? czyj?)ôśminostkowy

 

Frida ôdprawiala ôtok ôśminostka swojij cerze.

Je to ôśminostka, abo trzinostka, bo jakoś to je zamazane sam?

 

 

Podej dalij…