ôśminosty

ôśminosty –  osiemnasty (pol.); achtzehnte (ger.); osmnáctý (cze.); eighteenth (eng.)

liczebnik porzōndkowyôśminosty
Mn. l. poj. r. m. (kery we raji?) Sam je...ôśminosty
Mn. l. poj. r. ż. (kero we raji?) Sam je...ôśminosto
Mn. l. poj. r. n. (kere we raji?) Sam je...ôśminoste
Mn. l. mn. r. mos. (kerzi we raji?) Sam sōm... ôśminości; ôśminoste
Mn. l. mn. r. nmos. (kere we raji?) Sam sōm...ôśminoste
Dop. l. poj. r. m. (kerego we raji?) Sam ni ma...ôśminostego
Dop. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Sam ni ma...ôśminostej
Dop. l. poj. r. n. (kerego we raji?) Sam ni ma...ôśminostego
Dop. l. mn. r. mos. (kerych we raji?) Sam ni ma...ôśminostych
Dop. l. mn. r. nmos. (kerych we raji?) Sam ni ma...ôśminostych
Cel. l. poj. r. m. (kerymu we raji?) Dziwuja sie...ôśminostymu
Cel. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Dziwuja sie...ôśminostej
Cel. l. poj. r. n. (kerymu we raji?) Dziwuja sie... ôśminostymu
Cel. l. mn. r. mos. (kerym we raji?) Dziwuja sie... ôśminostym
Cel. l. mn. r. nmos. (kerym we raji?) Dziwuja sie...
ôśminostym
Bier. l. poj. r. mżyw. (kerego we raji?) Widza...ôśminostego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (kery we raji ? Widza... ôśminosty
Bier. l. poj. r. ż. (kero we raji ?) Widza..ôśminosto
Bier. l. poj. r. n. (kere we raji?) Widza... ôśminoste
Bier. l mn. r. mos. (kerych we raji?)
Widza...
ôśminostych
Bier. l. mn r. nmos. (kere we raji?) Widza... ôśminoste
Narz. l. poj. r. m. (kerym we raji?) Asza sie...
ôśminostym
Narz. l. poj. r. ż. (kerōm we raji?) Asza sie...ôśminostōm
Narz. l. poj. r. n. (kerym we raji?) Asza sie...ôśminostym
Narz. l. mn. r. mos. (kerymi we raji?) Asza sie...ôśminostymi
Narz. l. mn. r. nmos. (kerymi we raji?) Asza sie...ôśminostymi
Msc. l. poj. r. m. (kerym we raji?) Je żech we...ôśminostym
Msc. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Je żech we..ôśminostej
Msc. l. poj. r. n. (kerym we raji?) Je żech we...ôśminostym
Msc. l. mn. r. mos. (kerych we raji?) Je żech we...ôśminostych
Msc. l. mn. r. nmos. (kerych we raji?) Je żech we...ôśminostych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...ôśminosty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...ôśminosto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... ôśminoste
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...ôśminości; ôśminoste
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...ôśminoste
liczebnik głōwny (wiela)ôśminoście

 

Ôśminostego września jadymy na rajza do Ôpola.

Kożdy miesiōnc, po ôśminostym, trefiōmy sie sam we szynku na szkata.

Poczytej se na ôśminostej strōnie.

Podej dalij…