ôsmy

ôsmy – ósmy (pol.); achte (ger.); osmý (cze.); eighth (ger.)

liczebnik porzōndkowyôsmy
Mn. l. poj. r. m. (kery we raji?) Sam je...ôsmy
Mn. l. poj. r. ż. (kero we raji?) Sam je...ôsmo
Mn. l. poj. r. n. (kere we raji?) Sam je...ôsme
Mn. l. mn. r. mos. (kerzi we raji?) Sam sōm... ôśmi; ôsme
Mn. l. mn. r. nmos. (kere we raji?) Sam sōm...ôsme
Dop. l. poj. r. m. (kerego we raji?) Sam ni ma...ôsmego
Dop. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Sam ni ma...ôsmej
Dop. l. poj. r. n. (kerego we raji?) Sam ni ma...ôsmego
Dop. l. mn. r. mos. (kerych we raji?) Sam ni ma...ôsmych
Dop. l. mn. r. nmos. (kerych we raji?) Sam ni ma...ôsmych
Cel. l. poj. r. m. (kerymu we raji?) Dziwuja sie...ôsmymu
Cel. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Dziwuja sie...ôsmej
Cel. l. poj. r. n. (kerymu we raji?) Dziwuja sie... ôsmymu
Cel. l. mn. r. mos. (kerym we raji?) Dziwuja sie... ôsmym
Cel. l. mn. r. nmos. (kerym we raji?) Dziwuja sie...
ôsmym
Bier. l. poj. r. mżyw. (kerego we raji?) Widza...ôsmego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (kery we raji ? Widza... ôsmy
Bier. l. poj. r. ż. (kero we raji ?) Widza..ôsmo
Bier. l. poj. r. n. (kere we raji?) Widza... ôsme
Bier. l mn. r. mos. (kerych we raji?)
Widza...
ôsmych
Bier. l. mn r. nmos. (kere we raji?) Widza... ôsme
Narz. l. poj. r. m. (kerym we raji?) Asza sie...
ôsmym
Narz. l. poj. r. ż. (kerōm we raji?) Asza sie...ôsmōm
Narz. l. poj. r. n. (kerym we raji?) Asza sie...ôsmym
Narz. l. mn. r. mos. (kerymi we raji?) Asza sie...ôsmymi
Narz. l. mn. r. nmos. (kerymi we raji?) Asza sie...ôsmymi
Msc. l. poj. r. m. (kerym we raji?) Je żech we...ôsmym
Msc. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Je żech we..ôsmej
Msc. l. poj. r. n. (kerym we raji?) Je żech we...ôsmym
Msc. l. mn. r. mos. (kerych we raji?) Je żech we...ôsmych
Msc. l. mn. r. nmos. (kerych we raji?) Je żech we...ôsmych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...ôsmy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...ôsmo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... ôsme
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...ôśmi; ôsme
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...ôsme
liczebnik głōwny (wiela)ôsiym

 

Dostali my bilety we ôsmej raji, tōż niy wiym, czy bydymy co widzieć.

Jutro mōm na ôsmo tōż musza stować ô siōdmej.

Podej dalij…