ôsnożić

ôsnożić (sie) – okorować, ściągnąś skórkę; okraść

bezokolicznikôsnożić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôsnoża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôsnożisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôsnożi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôsnożymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôsnożicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôsnożōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôsnożōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôsnożōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôsnożōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôsnożili my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôsnożiliście; żeście ôsnożili
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôsnożili
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôsnożiła żech; ôsnożiłach; żech ôsnożiła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôsnożiła żeś; ôsnożiłaś; żeś ôsnożiła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôsnożiła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôsnożiły my; my ôsnożiły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôsnożiłyście; żeście ôsnożiły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôsnożiły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôsnożiło żech; żech ôsnożiło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôsnożiło żeś; żeś ôsnożiło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôsnożiło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôsnożół
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôsnożōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôsnożōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôsnożili
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôsnożili
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôsnożili
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôsnożiła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôsnożiła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôsnożiła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôsnożiły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôsnożiły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôsnożiły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôsnożiło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôsnożiło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôsnożiło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôsnōż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôsnożi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôsnōżcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôsnożōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôsnożōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôsnożōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôsnożōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôsnożili by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôsnożili byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôsnożili by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôsnożiła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôsnożiła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôsnożiła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôsnożiły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôsnażiły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôsnożiły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôsnożiło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôsnożiło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôsnożiło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôsnożōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôsnożōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôsnożōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôsnożili
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôsnożili
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôsnożili
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôsnożiła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôsnożiła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôsnożiła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôsnożiły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôsnożiły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôsnożiły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôsnożiło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôsnożiło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôsnożiło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôsnożōny
rzeczownik odczasown.ôsnożyni
Rybnik

POL: (1) okorować drzewo: (2) ściągnąć skōrę ze zwierzęcia; (3) okraść kogoś.

 

Dej pozōr, co cie  kery niy ôsnożi na tym torgu. Wachuj dobrze piniyndzy.

Poradzisz ôsnożić skōrka z barana?

Te deski musisz ôsnożić ze skōry, bo ci ich chroboki zjedzōm.

Wejź, puś tego psa na zgrōdka na noc, aż nas zaś kery niy ôsnożi.

 

Podej dalij…