ôstatek

ôstatek – resztka, końcōwka (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…ôstatek
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…ôstatka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ôstatkowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…ôstatek
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...ôstatkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…ôstatku
Wołacz l. poj. Ty…ôstatku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…ôstatki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…ôstatkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ôstatkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…ôstatki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…ôstatkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…ôstatkach
Wołacz l. mn. Wy…ôstatki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

 

SI: Wejź se wszystki te kluski, bo to  już je ôstatek.

PL: Weź sobie wszystkie te kluski, bo to już jest reszta.

 

SI: Wybier te kartofle do ôstatka, bo my już wszyscy jedli.

PL: Wybierz sobie te ziemniaki do końca, bo my wszyscy już jedliśmy.

 

SI: Sam mosz ôstatek tych bōmbōnōw, jak zjysz, to niy bydziesz mioł wiyncyj.

PL: Tutaj masz resztę tych cukierków, jeżeli je zjesz, to nie będziesz miał więcej.

 

SI: Ôstow  se ôstatek urlopu, jak pojadymy na wczasy.

PL: Zostaw sobie resztę urlopu, kiedy pojedziemy na wczasy.

 

SI: Sam mosz ôstatek pietrule, a zaś trza kupić, jak bydymy we mieście.

PL: Tutaj masz resztę nafty, a znowu trzeba kupić, kiedy będziemy w mieście.

 

 

Podej dalij…