ôstatni

ôstatni – ostatni (pol.)

przymiotnikôstatni
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...ôstatni
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...ôstatnio
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...ôstatni
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... ôstatni
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...ôstatni
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...ôstatnigo
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...ôstatnij
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...ôśtatnigo
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...ôśtatnich
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...ôstatnich
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...ôstatnimu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...ôstatnij
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... ôstatnimu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... ôstatnim
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
ôstatnim
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...ôstatnigo
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... ôstatni
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..ôstatnio
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... ôstatni
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
ôśtatnich
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... ôstatni
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
ôstatnim
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...ôstatniōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...ôśtatniōm
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...ôstatnimi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...ôstatnimi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...ôstatnim
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..ôstatnij
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...ôstatnim
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...ôstatnich
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...ôstatnich
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...ôstatni
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...ôstatnio
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... ôstatni
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...ôstatni
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...ôstatni
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: Sklepy sōm ôtwarte yno we ôstatnio niedziela miesiōnca, a we  inksze niedziele sōm zawarte.

PL: Sklepy są czynne tylko w ostatnią niedzielę miesiąca, a w inne niedziele są nieczynne.

 

SI: Wziyna żech ôstatnio tytka cukru, tōż musza pamiyntać jutro kupić nowo paczka.

PL: Wzięłam ostatnią torebkę cukru, więc muszę pamiętać jutro, żeby kupić nową paczkę.

 

Podej dalij…