ôsymka

ôsymka – ósemka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…ôsymka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…ôsymki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ôsymce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…ôsymka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...ôsymkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…ôsymce
Wołacz l. poj. Ty…ôsymko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…ôsymki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…ôsymek; ôsymkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…ôsymkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…ôsymki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…ôsymkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…ôsymkach
Wołacz l. mn. Wy…ôsymki
Przimiotnik (jaki? czyj?)ôsymkowy

 

Przikrynć to ôsymkōm, bo szōstka bydzie możno za słabo.

To sam sōm ôsymki, te szruby.

Podej dalij…