ôszkubać

ôszkubać – oskubać, wydrzeć pierze (pol.)

bezokolicznikôszkubać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôszkubia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôszkubiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôszkubie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôszkubiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôszkubiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôszkubiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôszkuboł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôszkuboł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôszkuboł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôszkubali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôszkubaliście; żeście ôszkubali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôszkubali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôszkubała żech; ôszkubałach; żech ôszkubała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôszkubała żeś; ôszkubałaś; żeś ôszkubała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôszkubała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôszkubały my; my ôszkubały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôszkubałyście; żeście ôszkubały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôszkubały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôszkubało żech; żech ôszkubało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôszkubało żeś; żeś ôszkubało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôszkubało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôszkuboł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôszkuboł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôszkuboł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôszkubali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôszkubali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôszkubali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôszkubała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôszkubała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôszkubała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôszkubały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôszkubały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôszkubały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôszkubało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôszkubało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôszkubało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôszkubej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôszkubie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôszkubejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôszkubiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôszkuboł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôszkuboł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôszkuboł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôszkubali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôszkubali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôszkubali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôszkubała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôszkubała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôszkubała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôszkubały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôszkubały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôszkubały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôszkubało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôszkubało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôszkubało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôszkuboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôszkuboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôszkuboł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôszkubali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôszkubali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôszkubali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôszkubała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôszkubała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôszkubała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôszkubały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôszkubały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôszkubały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôszkubało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôszkubało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôszkubało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôszkubany
rzeczownik odczasown.ôszkubani
Rybnik

 

Trza ôszkubać te gynsi, bo już zaczynajōm kwap tracić.

Jo ci tego kokota zabija, ale musisz se go sama ôszkubać, bo jo niy poradza.

Jako żeś to ta kura ôszkuboł, dyć ôna sam mo pełno piyrzo jeszcze?

 

 

Podej dalij…