ôtwiyrać

ôtwiyrać (sie) – otwierać (pol.)

bezokolicznikôtwiyrać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôtwiyrōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôtwiyrosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôtwiyro
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôtwiyrōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôtwiyrocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôtwiyrajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôtwiyroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôtwiyroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôtwiyroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôtwiyrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôtwiyraliście; żeście ôtwiyrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôtwiyrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôtwiyrała żech; ôtwiyrałach; żech ôtwiyrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôtwiyrała żeś; ôtwiyrałaś; żeś ôtwiyrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôtwiyrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôtwiyrały my; my ôtwiyrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôtwiyrałyście; żeście ôtwiyrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôtwiyrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôtwiyrało żech; żech ôtwiyrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôtwiyrało żeś; żeś ôtwiyrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôtwiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôtwiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôtwiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôtwiyroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôtwiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôtwiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôtwiyrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôtwiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôtwiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôtwiyrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôtwiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôtwiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôtwiyrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôtwiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôtwiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôtwiyrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôtwiyrej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôtwiyro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôtwiyrejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôtwiyrajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôtwiyroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôtwiyroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôtwiyroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôtwiyrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôtwiyrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôtwiyrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôtwiyrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôtwiyrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôtwiyrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôtwiyrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôtwiyrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôtwiyrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôtwiyrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôtwiyrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôtwiyrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôtwiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôtwiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôtwiyroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôtwiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôtwiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôtwiyrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôtwiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôtwiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôtwiyrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôtwiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôtwiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôtwiyrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôtwiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôtwiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôtwiyrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôtwiyroł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôtwiyroł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôtwiyroł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôtwiyrali; bydymy ôtwiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôtwiyrali; bydziecie ôtwiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôtwiyrali; bydōm ôtwiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôtwiyrała; byda ôtwiyrać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôtwiyrała; bydziesz ôtwiyrać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôtwiyrała; bydzie ôtwiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôtwiyrały; bydymy ôtwiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôtwiyrały; bydziecie ôtwiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôtwiyrały; bydōm ôtwiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôtwiyrało; byda ôtwiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôtwiyrało; bydziesz ôtwiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôtwiyrało; bydzie ôtwiyrać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôtwiyrany
rzeczownik odczasown.ôtwiyrani
Rybnik

 

Niy ôtwiyrej ôkna, bo kopruchōw nalezie do izby.

Kery zaś sam ôtwiyro te dźwiyrze?

Jo ôtwiyrōm dźwiyrze, a ty mi ich zawiyrosz.

 

 

 

 

Podej dalij…