ôtworzić

ôtworzić (sie) – otworzyć (pol.)

bezokolicznikôtworzić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôtworza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôtworzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôtworzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôtworzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôtworzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôtworzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôtworzōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôtworzōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôtworzōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôtworzili my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôtworziliście; żeście ôtworzili
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôtworzili
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôtworziła żech; ôtworziłach; żech ôtworziła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôtworziła żeś; ôtworziłaś; żeś ôtworziła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôtworziła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôtworziły my; my ôtworziły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôtworziłyście; żeście ôtworziły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôtworziły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôtworziło żech; żech ôtworziło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôtworziło żeś; żeś ôtworziło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôtworziło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôtworzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôtworzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôtworzōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôtworzili
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôtworzili
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôtworzili
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôtworziła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôtworziła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôtworziła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôtworziły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôtworziły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôtworziły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôtworziło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôtworziło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôtworziło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôtwōrz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôtworzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôtwōrzcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôtworzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôtworzōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôtworzōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôtworzōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôtworzili by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôtworzili byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôtworzili by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôtworziła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôtworziła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôtworziła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôtworziły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôtworziły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôtworziły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôtworziło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôtworziło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôtworziło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôtworzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôtworzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôtworzōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôtworzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôtworzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôtworzili
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôtworziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôtworziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôtworziła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôtworziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôtworziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôtworziły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôtworziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôtworziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôtworziło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôtworzōny
rzeczownik odczasown.ôtworzyni
Rybnik

 

Kerymu zaś sam je tak ciepło, że te ôkno ôtworzōł?

Chciała żech ôtworzić dźwiyrze, ale sōm zamknyte.

Ôtwōrz na chwila ôkno, niech sie przeluftuje, bo mi sie mlyko przipolyło.

 

 

Podej dalij…