ôwinyć

ôwinyć (sie) – owinąć (pol.)

bezokolicznikôwinyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôwina
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôwiniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôwinie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôwinymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôwiniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôwinōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôwinōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôwinōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôwinōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôwinyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôwinyliście; żeście ôwinyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôwinyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôwinyła żech; ôwinyłach; żech ôwinyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôwinyła żeś; ôwinyłaś; żeś ôwinyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôwinyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôwinyły my; my ôwinyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôwinyłyście; żeście ôwinyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôwinyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôwinyło żech; żech ôwinyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôwinyło żeś; żeś ôwinyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôwinyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôwinōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôwinōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôwinōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôwinyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôwinyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôwinyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôwinyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôwinyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôwinyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôwinyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôwinyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôwinyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôwinyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôwinyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôwinyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôwiń
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôwinie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôwińcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôwinōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôwinōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôwinōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôwinōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôwinyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôwinyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôwinyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôwinyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôwinyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôwinyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôwinyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôwinyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôwinyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôwinyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôwinyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôwinyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôwinōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôwinōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôwinōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôwinyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôwinyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôwinyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôwinyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôwinyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôwinyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôwinyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôwinyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôwinyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôwinyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôwinyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôwinyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôwinyty
rzeczownik odczasown.ôwinyci
Rybnik

 

Dej, ci ta ksiōnżka ôwina, co jōm niy zmażesz.

Dej, ôwina ci tyn klajd, bo tak w rynce go niy poniesiesz.

Dochtōr ôwinōł mi ta bolawo noga, a kozoł prziś zaś za trzi dni.

 

Podej dalij…