ôzprawiać

ôzprawiać – opowiadać (pol.)

bezokolicznikôzprawiać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôzprawiōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôzprawiosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôzprawio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôzprawiōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôzprawiocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôzprawiajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôzprawioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôzprawioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôzprawioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôzprawiali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôzprawialiście; żeście ôzprawiali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôzprawiali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôzprawiała żech; ôzprawiałach; żech ôzprawiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôzprawiała żeś; ôzprawiałaś; żeś ôprawiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôzprawiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôzprawiały my; my ôzprawiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôzprawiałyście; żeście ôzprawiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôzprawiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôzprawiało żech; żech ôzprawiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôzprawiało żeś; żeś ôzprawiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôzprawiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôzprawioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôzprawioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôzprawioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôzprawiali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdrawiali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôzprawiali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôzprawiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôzprawiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôzprawiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôzprawiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôzprawiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôzprawiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôzprawiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôzprawiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôzprawiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôzprawiej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôzprawio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôzprawiejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôzprawiajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôzprawioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôzprawioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôzprawioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôzprawiali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôzprawiali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôzprawiali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôzprawiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôzprawiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôzprawiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôzprawiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôzprawiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôzprawiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôzprawiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôzprawiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôzprawiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôzprawioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôzprawioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôzprawioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôzprawiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôzprawiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôzprawiali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôzprawiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôzprawiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôzprawiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôzrawiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôzprawiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôzrawiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôzrawiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôzrawiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôzrawiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôzrawioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôzrawioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôzrawioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôzrawiali; bydymy ôzrawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôzprawiali; bydziecie ôzprawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôzprawiali; bydōm ôzprawiać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôzprawiała; byda ôzprawiać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôzprawiała; bydziesz ôzprawiać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôzprawiała; bydzie ôzprawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôzprawiały; bydymy ôzprawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôzprawiały; bydziecie ôzprawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôzprawiały; bydōm ôzprawiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôzprawiało; byda ôzprawiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôzprawiało; bydziesz ôzprawiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôzprawiało; bydzie ôzprawiać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôzprawiany
rzeczownik odczasown.ôzprawiani
Rybnik

My radzi siedzymy a słōchōmy, jak nōm starzik ôzprawiajōm ô swojich młodych latach.

Tata nōm dycko przed spaniym ôzprawio roztomańte bery a bojki.

Legnij se, a jo byda ci ôzprawiać ô utopkach.

Podej dalij…