ôżrać

ôżrać (sie) – upić się (pol.); betrinken (ger.); opít se (cz.); get drunk (eng.)

bezokolicznikôżrać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôżera
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôżeresz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôżere
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôżerymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôżerecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôżerōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôżar żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôżarł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôżar
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôżarli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôżarliście; żeście ôżarli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôżarli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôżarła żech; ôżarłach; żech ôżarła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôżarła żeś; ôżarłaś; żeś ôżarła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôżarła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôżarły my; my ôżarły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôżarłyście; żeście ôżarły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôżarły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôżarło żech; żech ôżarło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôżarło żeś; żeś ôżarło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôżarło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôżar
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôżar
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôżar
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôżarli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôżarli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôżarli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôżarła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôżarła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôżarła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôżarły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôżarły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôżarły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôżarło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôżarło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôżarło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôżer
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôżere
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôżercie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôżerōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôżar bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôżar byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôżar by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôżarli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôżarli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôżarli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôżarła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôżarła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôżarła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôżarły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôżarły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôżarły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôżarło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôżarło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôżarło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôżar
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôżar
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôżar
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôżarli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôżarli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôżarli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôżarła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôżarła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôżarła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôżarły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôżarły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôżarły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôżarło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôżarło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôżarło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôżarty
rzeczownik odczasown.ôżarci
Rybnik

 

Kej żeście go ôżarli, tōż teraz musicie go ôdkludzić do chałupy, bo ôn sōm niy dōńdzie.

Niy ôżer sie zaś, co cie niy trza bydzie kludzić.

Tak my sie tam ôżarli, że żodyn niy pamiynto, jako dudōm prziszoł.

 

Podej dalij…