ôżynić

ôżynić (sie) – ożenić (pol.)

bezokolicznikôżynić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôżynia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôżynisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôżyni
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôżyniymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôżynicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôżyniōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôżyniōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôżyniōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôżyniōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôżyniyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôżyniyliście; żeście ôżyniyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôżyniyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôżyniyła żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôżyniyła żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôżyniyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôżyniyły my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôżyniyłyście; żeście ôżyniyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôżyniyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.-
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.-
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.-
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôżyniōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôżyniōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôżyniōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôżyniyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôżyniyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôżyniyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôżyniyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôżyniyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôżyniyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôżyniyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôżyniyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôżyniyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.-
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.-
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôżyń
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôżyni
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôżyńcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôżyniōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôżyniōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôżyniōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôżyniōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôżyniyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôżyniyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôżyniyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôżyniyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôżyniyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôżyniyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. ôżyniyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôżyniyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôżyniyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. -
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.-
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.-
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôżyniōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôżyniōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôżyniōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôżyniyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôżyniyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôżyniyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôżyniyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôżyniyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôżyniyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôżyniyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôżyniyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôżyniyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. -
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. -
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôżyniōny
rzeczownik odczasown.ôżyniyni
Rybnik

 

My by cie roz dwa były ôżyniyły, jak byś ty yno bōł nasz.

Wejź się ôżyń, bo ty sie wykōńczysz tōm gożołōm.

Jak jo sie yno ôżyniōł, to ôroz sie sam naskludzało tela młodych dziołchōw.

Podej dalij…