pachoł

pachoł – wyrostek, wyrośnięty chłopak (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…pachoł
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…pachoła
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…pachołowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…pachoła
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...pachołym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…pachole
Wołacz l. poj. Ty…pachole
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…pachoły
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…pachołōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…pachołōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…pachołōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…pachołami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…pachołach
Wołacz l. mn. Wy…pachoły
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Taki pachoł, jak ty musi iś do roboty, a niy siedzieć ôjcōm na karku.

Tam je pora pachołōw, tōż locōm za dziołchami na muzyki.

Ty pachole, tata wōngel ściepuje, a ty na kōmputerze grosz.

 

Podej dalij…