padać

padać – mówić, powiedzieć (pol.)

bezokolicznikpadać
aspekt-
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.padōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.padosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pado
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.padōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.padocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.padajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.padoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.padoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.padoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.padali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.padaliście; żeście padali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.padali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.padała żech; padałach ; żech padała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.padała żeś; padałaś; żeś padała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.padała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..padały my; my padały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. padałyście; żeście padały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.padały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.padało żech; żech padało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.padało żeś; żeś padało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.padało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech padoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś padoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł padoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my padali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście padali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli padali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech padała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś padała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była padała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my padały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście padały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były padały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech padało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś padało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było padało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . -
tr. rozk. l. poj 3. os.-
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.-
tr. rozk. l. mn. 3. os.-
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. padoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. padoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.padoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.padali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. padali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.padali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.padała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
padała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.padała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. padały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.padały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.padały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. padało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.padało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.padało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych padoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś padoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by padoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my padali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście padali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by padali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych padała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś padała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by padała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my padały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście padały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by padały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych padało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś padało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by padało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.-
Rybnik

POL: coś podobnego do „godać”, nie posiada wszystkich form, rodzajów i czasów.

 

Jo ci padōm, że to mo być tak.

Starzik dycko padali, że na piōntek musi być harynek.

Padosz, że to było łōńki rok?

Padoł żech ci, że sie tego niy mosz chytać.

 

 

Podej dalij…