paker

paker  – osiłek, siłacz (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…paker
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…pakra
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…pakrowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…pakra
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...pakrym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…pakrze
Wołacz l. poj. Ty…pakrze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…pakry
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…pakrōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…pakrōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…pakrōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…pakrami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…pakrach
Wołacz l. mn. Wy…pakry
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Jak my zejrzeli, że na muzyka prziszło pora takich pakrōw, tōż my sie byli zarozki pokryli po kōntach.

Jo ciepoł wōngel takōm małōm łopatōm, a brat to je taki paker, że se wziōn hercōwa.

Taki paker, jak ty, to musi ciepać tymi miechami, choćby piyrzym.

 

Podej dalij…