palcować

palcować (sie) – palcować (pol.)

bezokolicznikpalcować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.palcuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.palcujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.palcuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.palcujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.palcujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.palcujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.palcowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.palcowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.palcowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.palcowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.palcowaliście; żeście palcowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.palcowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.palcowała żech; palcowałach; żech palcowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.palcowała żeś; palcowałaś; żeś palcowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.palcowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..palcowały my; my palcowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. palcowałyście; żeście palcowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.palcowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.palcowało żech; żech palcowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.palcowało żeś; żeś palcowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.palcowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech palcowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś palcowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł palcowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my palcowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście palcowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli palcowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech palcowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś palcowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była palcowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my palcowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście palcowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były palcowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech palcowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś palcowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było palcowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . palcuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech palcuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.palcujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech palcujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. palcowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. palcowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.palcowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.palcowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. palcowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.palcowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.palcowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
palcowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.palcowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. palcowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.palcowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.palcowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. palcowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.palcowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.palcowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych palcowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś palcowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by palcowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my palcowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście palcowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by palcowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych palcowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś palcowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by palcowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my palcowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście palcowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by palcowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych palcowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś palcowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by palcowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda palcowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz palcowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie palcowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy palcowali; bydymy palcować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie palcowali; bydziecie palcować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm palcowali; bydōm palcować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda palcowała; byda palcować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz palcowała; bydziesz palcować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie palcowała; bydzie palcować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy palcowały; bydymy palcować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie palcowały; bydziecie palcować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm palcowały; bydōm palcować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. bydzie palcowało; bydzie palcować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz palcowało; bydziesz palcować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie palcowało; bydzie palcować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypalcowany
rzeczownik odczasown.palcowani
Rybnik

 

Wejź se jedyn tyn piernik,a niy palcuj wszystkich.

Kery mi tak palcuje tyn mōnitor we kōmputerze?

Niy palcujcie tych szybōw, bo jo żech ich dziepiyro wczora pucowała.

Podej dalij…