pomaścić

pomaścić (sie) – potłuścić (pol.)

bezokolicznikpomaścić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pomaszcza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pomaścisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pomaści
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pomaszczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pomaścicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pomaszczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pomaściōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pomaściōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pomaściōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pomaściyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pomaściyliście; żeście pomaściyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pomaściyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pomaściyła żech; pomaściyłach; żech pomaściyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pomaściyła żeś; pomaściyłaś; żeś pomaściyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pomaściyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pomaściyły my; my pomaściyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pomaściyłyście; żeście pomaściyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pomaściyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pomaściyło żech; żech pomaściyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pomaściyło żeś; żeś pomaściyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pomaściyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pomaściōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pomaściōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pomaściōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pomaściyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pomaściyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pomaściyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pomaściyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pomaściyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pomaściyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pomaściyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pomaściyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pomaściyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pomaściyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pomaściyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pomaściyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pomaść
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pomaści
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pomaśćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pomaszczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pomaściōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pomaściōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pomaściōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pomaściyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pomaściyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pomaściyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pomaściyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pomaściyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pomaściyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pomaściyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pomaściyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pomaściyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pomaściyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pomaściyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pomaściyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pomaściōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pomaściōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pomaściōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pomaściyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pomaściyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pomaściyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pomaściyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pomaściyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pomaściyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pomaściyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pomaściyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pomaściyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pomaściyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pomaściyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pomaściyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypomaszczōny
rzeczownik odczasown.pomaszczyni
Rybnik

 

Jo ci ôdsedza te kartofle, a ty ich pomaść a pogniyć.

Pomaść ta brōutzupa, bo to mosz sama woda a chlyb.

Pomaściyła żeś ta kapusta, abo żeś zapōmniała?

 

Podej dalij…