pamiyntać

pamiyntać (sie) – pamiętać (pol.)

bezokolicznikpamiyntać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pamiyntōm; pamiynca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pamiyntosz; pamiyncesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pamiynto; pamiynce
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pamiyntōmy; pamiyncymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pamiyntocie; pamiyncecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pamiyntajōm; pamiyncōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pamiyntoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pamiyntoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pamiyntoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pamiyntali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pamiyntaliście; żeście pamiyntali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pamiyntali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pamiyntała żech; pamiyntałach; żech pamiyntała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pamiyntała żeś; pamiyntałaś; żeś pamiyntała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pamiyntała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pamiyntały my; my pamiyntały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pamiyntałyście; żeście pamiyntały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pamiyntały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pamiyntało żech; żech pamiyntało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pamiyntało żeś; żeś pamiyntało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pamiyntało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pamiyntoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pamiyntoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pamiyntoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pamiyntali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pamiyntali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pamiyntali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pamiyntała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pamiyntała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pamiyntała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pamiyntały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pamiyntały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pamiyntały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pamiyntało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pamiyntało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pamiyntało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pamiyntej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pamiynto; niech pamiynce
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pamiyntejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pamiyntajōm; niech pamiyncōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pamiyntoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pamiyntoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pamiyntoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pamiyntali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pamiyntali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pamiyntali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pamiyntała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pamiyntała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pamiyntała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pamiyntały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pamiyntały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pamiyntały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pamiyntało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pamiyntało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pamiyntało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pamiyntoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pamiyntoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pamiyntoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pamiyntali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pamiyntali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pamiyntali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pamiyntała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pamiyntała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pamiyntała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pamiyntały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pamiyntały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pamiyntały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pamiyntało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pamiyntało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pamiyntało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda pamiyntoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz pamiyntoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie pamiyntoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy pamiyntali; bydymy pamiyntać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie pamiyntali; bydziecie pamiyntać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm pamiyntali; bydōm pamiyntać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda pamiyntała; byda pamiyntać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz pamiyntała; bydziesz pamiyntać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie pamiyntała; bydzie pamiyntać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy pamiyntały; bydymy pamiyntać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie pamiyntały; bydziecie pamiyntać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm pamiyntały; bydōm pamiyntać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda pamiyntało; byda pamiyntać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz pamiyntało; bydziesz pamiyntać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie pamiyntało; bydzie pamiyntać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypamiyntany
rzeczownik odczasown.pamiyntani
Rybnik

 

Jo już tego niy pamiyntōm, bo to było tela lot tymu.

Pamiyncesz, jako sie mianowało te miasto, co my tam byłi łōński rok na wczasach?

Pamiyntej, że mōmy kupić po drōdze chlyb na jutro.

 

 

Podej dalij…