pampōń

pampōń – rolnik, gospodarz rolny (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…pampōń
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…pampōnia
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…pampōniowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…pampōnia
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...pampōniym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…pampōniu
Wołacz l. poj. Ty…pampōniu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…pampōnie
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…pampōniōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…pampōniōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…pampōniōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…pampōniami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…pampōniach
Wołacz l. mn. Wy…pampōnie
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Ze Zigusia sie teraz wielki pampōń zrobiōł, jak prziszoł na pynzyjo, tela pola najōn.

PL: Z Zygmunta się teraz wielki rolnik zrobił, kiedy przeszedł na emeryturę, tyle pola wynajął.

 

SI: Chodzymy sam do pampōnia po mlyko ôd krowy.

PL: Chodzimy tutaj do rolnika po mleko od krowy.

 

SI: Pomogōm u pampōnia przi żniwach, coby se trocha przirobić.

PL: Pomagam u rolnika przy żniwać, żeby sobie trochę dorobić.

 

Podej dalij…